ວິທີໃຊ້ງານ

STEP
1

ໍວິທີການຂາຍລົດມືສອງ

AutoMarche ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂພສຂາຍລົດມືສອງ, ທ່ານສາມາດໂພສຂາຍລົດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ແບບງ່າຍໆໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້, ໂດຍການຄລິກທີ່ເມນູອັບໂຫຼດຫຼືຂາຍລົດ, ຈາກນັ້ນໜ້າຕ່າງຕົວເລືອກການຂາຍລົດມືສອງຈະປະກົດຂຶ້ນ.

image

STEP
2

ໂພດຂາຍລົດມືສອງ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ກະລຸນາກົດປຸ່ມໂພສໂດຍຕົວເອງເພື່ອປ້ອນຂໍ້ມູນລົດມືສອງຂອງທ່ານທີ່ຈະລົງໂຄສະນາຢູ່ໃນເວັບໄຊທົ.

image

STEP
3

ອັບໂຫຼດຮູບພາບລົດມືສອງ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ, ກະລຸນາອັບໂຫຼດຮູບລົດທັງໝົດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ລະບຸໄວ້ເມືອສຳເລັດແລ້ວຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມຢືນຢັນ.

image

STEP
4

ກວດຄືນຂໍ້ມູນລົດມືສອງຂອງທ່ານ

ເມື່ອຂັ້ນຕອນທັ່ງຫມົດສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ກະລຸນາກວດຄືນຂໍ້ມູນລົດມືສອງຂອງຂອງແລະຄລິກປຸ່ມໂພສ, ຈາກນັ້ນໂພສຂອງທ່ານຈະຖືກອະນຸມັດໂດຍ AutoMarche.

image

ລົງທະບຽນໂດຍ

  ລົງທະບຽນດ້ວຍ Facebook   ລົງທະບຽນດ້ວຍ Google ລົງທະບຽນແບບຟອມ