ຂ່າວ

🔎 ຫລັງການຊື້ລົດມືສອງຄວນມີການກວດສອບຄືນ ແລະ ປັບປ່ຽນຫຼື ສ້ອມແປງເພື່ອລົດບັນຫາການເປ່ເພ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ ຊຶ່ງທ່ານຄວນເບິ່ງສີ່ງເຫຼົ່ານີ້

🔎 ຫລັງການຊື້ລົດມືສອງຄວນມີການກວດສອບຄືນ ແລະ ປັບປ່ຽນຫຼື ສ້ອມແປງເພື່ອລົດບັນຫາການເປ່ເພ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ
ຊຶ່ງທ່ານຄວນເບິ່ງສີ່ງເຫຼົ່ານີ້

✅ ປ່ຽນນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນໃນລະບົບເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນເບກ, ນ້ຳມັນພາວເວີ, ນ້ຳມັນເກຍ, ນ້ຳມັນເຟືອງທ້າຍ, ແລະ ນ້ຳໝໍ້ນ້ຳ ເພື່ອເປັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃນການເບິ່ງແຍງລົດຈາກທ່ານ

✅ ປ່ຽນໃສ້ກອງອາກາດ ເບິ່ງຕາມຄວາມເປັນຈິງຫາກມີການຂາດ ຫຼື ເປື້ອນເກີນໄປຄວນປ່ຽນອອກເພື່ອອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂອງທ່ານ

✅ ກວດເຊັກເບິ່ງທໍ່ພາຍໃນຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ, ຫາກມີຮອຍແຕກ ຫຼື ຊຶມຄວນມີການປ່ຽນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

✅ ເຊັກບັນດາສາຍພານຕ່າງໆ ເຊັ່ນສາຍພານຈັກ, ແອ, ໃດສາກ ເພາະຖ້າຫາດຂາດອາດເປັນອີກບັນຫາໃຫຍ່ໃນການສ້ອມແປງ

✅ ເຊັກລະບົບເບກ ເຊັ່ນຜ້າເບກ ຈານເບກ ຊຶ່ງຖືວ່າສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຫາກມີບັນຫາມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ

ທີ່ເວົ້າມານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມປອດໄພເມື່ອທ່ານເລືອກຊືລົດມືສອງ ທັງໝົດນີ້ບໍ່ສົ່ງຜົນທັນໃນທີ່ ແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານຕ້ອງບໍ່ສະບາຍໃຈໃນການຂັບຂີ່
ປ່ຽນແລະບໍາລຸລຮັກສາເປັນຢ່າງດີຊ່ວຍໃຫ້ລົດຂອງທ່ານມີບັນຫາໜ້ອຍທີ່ສຸດ

...
ອ່ານຕື່ມ

🔎🚗 ວິທີເລືອກຊື້ລົດມືສອງໃຫ້ປອດໄພທີ່ສຸດ

🔎🚗 ວິທີເລືອກຊື້ລົດມືສອງໃຫ້ປອດໄພທີ່ສຸດ
🚗⏱ ຄວາມສ່ຽງທີ່ທ່ານອາດພົບຫາກຕ້ອງເລືອກລົດດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ຖ້າຫາກຍັງບໍ່ມີປະສົບການ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສະເພາະທາງ
 ທ່ານອາດເສຍເວລາທີ່ຕ້ອງຊອກຫາຫຼາຍບ່ອນ ແລະ ອາດພົບກັບລົດທີ່ບໍ່ຜ່ານການກວດສະພາບທີ່ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວ.
ແນ່ນອນການຈ້າງຊ່າງທີ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານລົດໃນການຊ່ວຍທ່ານເລືອກຍ່ອມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ.
ເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ຈຶ່ງເປັນຕົວຊ່ວຍທີ່ດີ ທີ່ຈະມາຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລືອກລົດທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພາະລົດເກືອບທຸກຄັນແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການປະເມີນຜົນແລະມີໃບປະເມີນມາໃຫ້ທ່ານເລືອກແບບຈຸໃຈ ທີ່ສໍາຄັນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆໃນການເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌.


ກົດເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066

ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍທ່ານສາມາດແຊັດຂໍ້ຄວາມຫາຜູ້ຂາຍໄດ້ໂດຍກົງໂດຍທີ່ບໍ່ຜ່ານບຸກຄົນທີສາມ?

📲 ເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ເປັນສູນກາງໃຫ້ທ່ານລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ! 
ຊຶ່ງທ່ານສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບລົດ ຫຼື ຕໍ່ລອງລາຄາກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລືອກຊື້ລົດ
📲 ເພາະເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ເປັນອີກໜື່ງຊ່ອງທາງໃນການ ສົນທະນາຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊື້ລົດ ແລະ ທ່ານທີ່ຕ້ອງການຂາຍລົດໂດຍບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຄົ້ນຫາເບີໂທສະສັບ ​ຫຼື​ ຕິດ​ຕັ້ງ App ໃດໆທັງນັ້ນ​! 
ເພື່ອຕໍ່ລອງລາຄາ ຫຼື ທົດລອງຂັບ.
👨‍💻 ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ AutoMarche http://automarche.com.la ເພື່ອຄົ້ນຫາລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້!


📲 ກົດເລີຍ! https://automarche.com.la/  ເພື່ອຄົ້ນຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ຫຼື ທ່ານສາມາດໂທຫາພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ເບີ: 021 33 6066

ອ່ານຕື່ມ

🚗 ຕ້ອງທົດລອງຂັບລົດດົນປານໃດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຄວາມສະພາບແທ້ຈິງຂອງລົດມືສອງກ່ອນຕັດສິນໃຈຊື້?

🕐 ທ່ານອາດໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ ເພື່ອບອກເຖິງຄວາມປະທັບໃຈໃນການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ ລວມເຖິງທ່ານສາມາດສັງເກດເບິ່ງສຽງຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ຄວາມຮ້ອນຂອງລົດທີ່ອາດເກີດຂື້ນເມື່ອທ່ານຂັບຂີ່ຫຼາຍກວ່າ 30ນາທີ,
ເຄື່ອງປັບອາກາດໃນລົດຍັງເຮັດວຽກປົກກະຕິຫລືບໍ ທັງແອເຢັນ ຫຼື ແອອຸ່ນ, ພ້ອມສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າລົດມີການສັ່ນເວລາຂັບຂີ່ ແລະພວງມະໄລໜັກ ຫຼື ມີສຽງດັງໃນເວລາລ້ຽວຫຼື ບໍ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກເວລາເບຮກເປັນແນວໄດ ເປັນຕົ້ນ.
ເພາະສະນັ້ນທ່ານຄວນທີ່ຈະທົດລອງຂັບ ເມື່ອທ່ານເລືອກຊື້ລົດມືສອງ
  👨‍💻 ເລືອກລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ລີ້ງດ້ານລຸ່ມ
📲 ກົດເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ເບີ: 021 33 6066

ອ່ານຕື່ມ

ລົງທະບຽນໂດຍ

  ລົງທະບຽນດ້ວຍ Facebook   ລົງທະບຽນດ້ວຍ Google ລົງທະບຽນແບບຟອມ