ຂ່າວ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ (ສະພາບລົດເກດ A ແລະ ສະພາບລົດເກດ B

🚗 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ (ສະພາບລົດເກດ A ແລະ ສະພາບລົດເກດ B)

ໃບກວດສະພາບລົດ ທີ່ບົງບອກສະພາບລົດເກດ A ແລະ ສະພາບລົດເກດ B ສະແດງໃຫ້ເຫັັັນເຖິງສະພາບລົດທີ່ຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

🚗 ສະພາບ A ໝາຍເຖິງລົດທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດອຸບັດເຫດມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ມີຕຳໜິທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນໂຕລົດ ລວມທັງເຄື່ອງຈັກ
🚗 ສະພາບ B ໝາຍເຖິງລົດທີ່ມີຕຳໜິ ຫຼື ມີຮ່ອງຮອຍຂີດຂ່ວນໃນໂຕລົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານນອກ ຫຼື ດ້ານໃນ ລວມທັງເຄື່ອງຈັກ (ຊຶ່ງຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດທີ່ເປ່ເພ ຫຼື ຮ່ອງຮ່ອຍຂອງການສ້ອມແປງໃນໃບກວດສະພາບລົດ)

ໂດຍລາຄາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂື້ນກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ປີການຜະລິດລົດ, ສະນັ້ນ ທ່ານສາມາດປຽບທຽບຄຸນະພາບລົດໂດຍຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ Automarche ເພື່ອຊອກຫາລົດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ!

👨‍💻 ລົງທະບຽນບັນຊີຟຣີເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດກ່ອນໝູ່ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ https://automarche.com.la/la/register
📲...

ອ່ານຕື່ມ

1 ດຽວໃນລາວ ທີ່ກວດສະພາບລົດມືສອງຟຣີ ກ່ອນການໂພສ໌ຂາຍ ໃນ Automarche.com.la

 🚘 1 ດຽວໃນລາວ
ທີ່ກວດສະພາບລົດມືສອງຟຣີ
ກ່ອນການໂພສ໌ຂາຍ ໃນ Automarche.com.la

🚘 AutoMarche ເປັນເຈົ້າດຽວໃນລາວທີ່ເຮັດໃບກວດສະພາບລົດຟຣີ!! ໃຫ້ກັບທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການຂາຍລົດ

ຫາກວ່າທ່ານມີລົດທີ່ຕ້ອງການຂາຍ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທາງທີມງານ AutoMarche ເພື່ອນັດໜາຍເວລາເພື່ອເຮັດໃບກວດສະພາບລົດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລີຍ https://automarche.com.la/la/register ໂດຍບໍ່ມີຄ່າບໍລິການ.

👨‍💻 ລົງທະບຽນບັນຊີຟຣີເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດກ່ອນໝູ່ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ https://automarche.com.la/la/register
📲 ຄລິກເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066

ອ່ານຕື່ມ

ໃບກວດສະພາບລົດ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຂາຍລົດໄດ້ງ່າຍຍິ່ງກວ່າ

🚗 ໃບກວດສະພາບລົດ
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຂາຍລົດໄດ້ງ່າຍຍິ່ງກວ່າ

ໃບກວດສະພາບລົດເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະວ່າເປັນຕົວຊີ້ບອກເຖິງສະພາບລົດຕົວຈິງ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນກວດສະພາບລົດຂອງ Automarche.com.la ໄດ້ລົງມືກວດຢ່າງລະອຽດທຸກຈຸດຂອງລົດ ແລະ ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າພວກເຮົາຈະແຈ້ງຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຕໍ່ກັບສະພາບລົດທີ່ລົງໄວ້ຢ່າງລະອຽດໃນໃບກວດສະພາບລົດ

🚗 ໃນໃບກວດສະພາບລົດ, ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ກ່ຽວກັບສະພາບລົດຕົວຈິງຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕັດສິນໄດ້ງ່າຍ ໃນການເລືອກລົດມືສອງ

🚗 ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະກວດສອບລົດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ, ທ່ານອາດຕ້ອງເສຍເວລາ ຫຼື ຕ້ອງໃຊ້ບຸກຄົນທີ່ຊ່ຽວຊານເພື່ອກວດສະພາບລົດ ຊື່ງນຳມາຊື່ງຄ່າບໍລິການ

⏰💸

ອ່ານຕື່ມ

ຄົ້ນຫາລົດກັບ AutoMarche

🔎 ຄົ້ນຫາລົດກັບAutoMarche 🚗

🚗 ເລືອກ “ຄົ້ນຫາລົດ” ແລ້ວເລືອກຂໍ້ມູນລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ເຊັ່ນ: ຍີ່ຫໍ້, ລຸ້ນ, ລາຄາ ແລ້ວ ລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈະຂືຶ້ນມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກແບບຈຸໃຈ
ເລືອກລົດຜ່ານ AutoMarche ເລືອກງ່າຍໆ ທີ່ຄົນຍຸກໃໝ່ເລືອກໃຊ້

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມແມ່ນ 👇👇👇

ລົງທະບຽນບັນຊີຟຣີເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດກ່ອນໝູ່ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ https://automarche.com.la/la/register
📲 ຄລິກເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066

ອ່ານຕື່ມ

ລົງທະບຽນໂດຍ

  ລົງທະບຽນດ້ວຍ Facebook   ລົງທະບຽນດ້ວຍ Google ລົງທະບຽນແບບຟອມ