📲 ເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ເປັນສູນກາງໃຫ້ທ່ານລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ! 
ຊຶ່ງທ່ານສາມາດສອບຖາມກ່ຽວກັບລົດ ຫຼື ຕໍ່ລອງລາຄາກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລືອກຊື້ລົດ
📲 ເພາະເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ເປັນອີກໜື່ງຊ່ອງທາງໃນການ ສົນທະນາຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊື້ລົດ ແລະ ທ່ານທີ່ຕ້ອງການຂາຍລົດໂດຍບໍ່​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຄົ້ນຫາເບີໂທສະສັບ ​ຫຼື​ ຕິດ​ຕັ້ງ App ໃດໆທັງນັ້ນ​! 
ເພື່ອຕໍ່ລອງລາຄາ ຫຼື ທົດລອງຂັບ.
👨‍💻 ພຽງແຕ່ລົງທະບຽນຜ່ານເວັບໄຊທ໌ AutoMarche http://automarche.com.la ເພື່ອຄົ້ນຫາລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການໄດ້!


📲 ກົດເລີຍ! https://automarche.com.la/  ເພື່ອຄົ້ນຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ຫຼື ທ່ານສາມາດໂທຫາພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ທີ່ເບີ: 021 33 6066