ເລືອກຂາຍລົດກັບ AutoMarche ງ່າຍໆ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ສາມາດປະກາດຂາຍໄດ້ກັບ 2 ຂັ້ນຕອນ
🧐 ຂັ້ນຕອນທີ 1: ສະຫມັກບັນຊີເພື່ອລົງລາຍການ
ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນ ແລະ ສ້າງລາຍຊື່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ 
ບໍວ່າຈະເປັນການລົງທະບຽນໂດຍຕົງຜ່ານ Facebook ພຽງກົດຫນຶ່ງຄັ້ງ ຫລື ຜ່ານທາງອີເມວ ແລະ ເບີໂທກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. (https://automarche.com.la/register) 
🧐 ຂັ້ນຕອນທີ 2: ທ່ານສາມາດລົງປະກາດຂາຍລົດຂອງທ່ານຫລັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ
ເຂົ້າທີ່ລິ້ງນີ້ (https://automarche.com.la/users/cars/create) 
ກໍ່ເປັນອັນສຳເລັດແລ້ວ, ເຫລືອພຽງຖ້າຄົນສົນໃຈຕິດຕໍ່ຫາ.
🤓 ພິເສດທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍເຮົາປະເມີນຜົນລົດຂອງທ່ານເພື່ອການຂາຍໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ
ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີການຮ້ອງຂໍ ​: ທ່ານສາມາດກໍາ​ນົດ​ນັດ​ຫມາຍ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງ (https://automarche.com.la/users/appointment) ເພື່ອເບິ່ງສະຖານທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນເບີໂທເພື່ອການໂທນັດຫມາຍມື້ເຂົ້າຮັບການປະເມີນຜົນລົດ
📲 ກົດເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066