🚗 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ (ສະພາບລົດເກດ A ແລະ ສະພາບລົດເກດ B)

ໃບກວດສະພາບລົດ ທີ່ບົງບອກສະພາບລົດເກດ A ແລະ ສະພາບລົດເກດ B ສະແດງໃຫ້ເຫັັັນເຖິງສະພາບລົດທີ່ຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

🚗 ສະພາບ A ໝາຍເຖິງລົດທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດອຸບັດເຫດມາກ່ອນ ແລະ ບໍ່ມີຕຳໜິທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນໂຕລົດ ລວມທັງເຄື່ອງຈັກ
🚗 ສະພາບ B ໝາຍເຖິງລົດທີ່ມີຕຳໜິ ຫຼື ມີຮ່ອງຮອຍຂີດຂ່ວນໃນໂຕລົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານນອກ ຫຼື ດ້ານໃນ ລວມທັງເຄື່ອງຈັກ (ຊຶ່ງຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດທີ່ເປ່ເພ ຫຼື ຮ່ອງຮ່ອຍຂອງການສ້ອມແປງໃນໃບກວດສະພາບລົດ)

ໂດຍລາຄາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂື້ນກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ປີການຜະລິດລົດ, ສະນັ້ນ ທ່ານສາມາດປຽບທຽບຄຸນະພາບລົດໂດຍຜ່ານ ເວັບໄຊທ໌ Automarche ເພື່ອຊອກຫາລົດທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ!

👨‍💻 ລົງທະບຽນບັນຊີຟຣີເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດກ່ອນໝູ່ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ https://automarche.com.la/la/register
📲 ຄລິກເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066