🚗 ເພີ່ມມູນຄ່າລົດມືສອງເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຂາຍ

ການໃຫ້ຂໍ້ມູນລົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຂາຍຢ່າງລະອຽດ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເພີ່ມມູນຄ່າຂອງລົດ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈຕັດສິນໃຈໄດ້ງ່າຍ ພຽງທ່ານມີຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຢືນຢັນ:

📑 ເກັບຂໍ້ມູນການເບິ່ງແຍງຮັກສາລົດຂອງທ່ານ
ຂໍ້ມູນການເບິ່ງແຍງຮັກສາແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ມີການສ້ອມແປງເຊັ່ນ: ການປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ການປ່ຽນຢາງລົດ ຫຼື ການສ້ອມແປງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຕລົດ

🧾 ເອກະສານປະຈຳລົດ
ເອກະສານລົດຄວນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີການເສຍຄ່າທໍານຽມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີເຊັ່ນ: (ເສຍຄ່າທາງ, ເຕັກນິກ, ປະກັນໄພ ແລະ ອຶ່ນໆ ທີ່ລົດດັ່ງກ່າວຄວນມີ....) ຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຮູ້ສຶກໝົດຄວາມກັງວົນ ແລະ ສະດວກຍິ່ງຂື້ນ

🧾ໃບປະເມີນສະພາບລົດ
ໃບຢັນຢືນການປະເມີນສະພາບລົດແມ່ນອິກໜຶ່ງຢ່າງທີ່ຄວນມີ ເພາະຄືໂຕຊີ້ບອກເຖິງສະພາບຕົວຈິງຂອງລົດໃນປັດຈຸບັນລວມເຖິງ ຄຸນະພາບ ແລະ ການດັດແປງ (ສຳລັບໃບປະເມີນສະພາບລົດທ່ານສາມາດເຮັດຟຣີຜ່ານເວັບໄຊທ໌ AutoMarche)

ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດເພີ່ມມູນຄ່າລົດຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຂາຍ

📲 ກົດເລີຍ www.automarche.com.la
🧑‍💻 ລົງທະບຽນບັນຊີຟຮີເພື່ອຮັບສິດທິພິເສດກ່ອນໝູ່ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ https://automarche.com.la/la/register
📲 ຄລິກເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066