🔎 ຈາກການສຳຫຼວດເພຈຂາຍລົດມືສອງຫຼາຍກວ່າ 30 ເພຈ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
🚗 ໂດຍນຳໃຊ້ລາຄາຂອງ "TOYOTA Hilux Revo 4x4 2018" ໃນຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ ທີ່ມີລາຄາສະເລ່ຍສ່ວນຕ່າງພຽງເລັກນ້ອຍ (ປະມານ $100-200) ຖ້າທຽບກັບລາຄາທີ່ປະກາດຂາຍຜ່ານເວັບໄຊທ໌ AutoMarche.
ແຕ່ກໍຍັງມີລົດຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ລາຄາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຊຶ່ງເປັນລົດລຸ່ນດຽວກັນ ທັງຮູບແບບລົດ, ຄວາມສະອາດຂອງລົດ ແລະ ອຶ່ນໆ
ແຕ່ສິ່ງຫຼັກໆທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍແມ່ນ:

👉 ເງຶ່ອນໄຂໃນການນຳໃຊ້
👉 ໄລຍະທາງຂອງການນຳໃຊ້ (ກິໂລແມັດທີ່ມີການນຳໃຊ້ລົດ)
👉 ສະພາບພາຍໃນລົດ ແລະ ອຶ່ນໆ

👨‍🔧 ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແຕກຕ່າງ ແຕ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຄື
ເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ຂອງພວກເຮົາ, ໄດ້ມີຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນກວດສອບເພື່ອປະເມີນສະພາບລົດເທື່ອລະຄັນຢ່າງລະອຽດ

ແລະ ການປະເມີນສະພາບລົດທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ
(ຊຶ່ງລາຄາຂອງລົດແຕ່ລະຄັນທີ່ທ່ານເຫັນເປັນລາຄາຈາກຜູ້ຂາຍກຳນົດເອງໂດຍກົງ ແລະ ທ່ານສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາກັບຜູ້ຂາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ)

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມພວກເຮົາຈະພາຍາຍາມເຮັດໃຫ້ລາຄາລົດໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາມີລາຄາທີ່ຖືກ.


☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 021 336066