🚗🚌 ຊື່ງລວບລວມເອົາຫຼາກຫຼາຍຕົວເລືອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຽບທຽບຢ່າງຈຸໃຈ
ພ້ອມສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຂາຍໄດ້ໂດຍກົງ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງນາຍໜ້າ (ລາຄາສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້)
ມີໃບປະເມີນສະພາບລົດທີ່ບົ່ງບອກສະພາບຕົວຈິງຂອງລົດ ຜ່ານຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກຍີ່ປຸ່ນ
ແລະ ທີ່ສຳຄັນບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້


☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066