🔎 ພວກເຮົາໄດ້ຍົກເລີກລົດທີ່ຈະລົງໃນ AutoMarche ສູງເຖິງ 15% ຂອງລົດທັງໝົດ.

🎯 ຊ່ວງຂອງເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້ AutoMarche ໄດ້ເຮັດເນື້ອໃນກ່ຽວກັບການໂພສຂາຍລົດຫຼຸດລົງ
ເນື່ອງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຄົນຍີ່ປຸ່ນຂອງເຮົາ ໄດ້ກວດພົບເຫັນລົດທີ່ອາດເຄີຍເກີດອຸບັດເຫດຮ້າຍແຮງທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ໂຄງລົດ
ຈຶ່ງມີການຍົກເລິກລາຍການລົດດັງກ່າວເມື່ອຄິດໄລ່ແລ້ວ ທັງໝົດເປັນຈຳນວນ 15%

🛡 ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ມາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງລົດແຕ່ລະຄັນຢ່າງລະມັດລະວັງ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃບການປະເມີນສະພາບລົດທີ່ມີຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບທ່ານ ແລະ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ AutoMarche ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາ

AutoMarche ໄດ້ອັບເດດລົດໃຫມ່ທຸກມື້ ທ່ານສາມາດກົດເຂົ້າລິ້ງເພື່ອຫາລົດທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີທີສຸດໃນລາວ


ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066