📄 ໃບປະເມີນສະພາບລົດສາມາດບອກຫຍັງທ່ານໄດ້ແດ່?

🚗 ສະພາບລົດເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຈະຊື້ລົດມືສອງ.
ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າລົດທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ຈະມີສະພາບລົດແນວໃດ?
ທ່ານສາມາດສັງເກດໃບປະເມີນສະພາບລົດຈາກ ເວັບໄຊທ໌ AutoMarche ທີ່ໄດ້ລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນຂອງລົດ ເພື່ອການເລືອກລົດຂອງທ່ານ

🔎 ທ່ານສາທາດກວດເບິ່ງໃບປະເມີນສະພາບຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ ວ່າເປັນລຸ່ນໃດ?, ຜະລິດປີໃດ?, ສີຫຍັງ? ໄລຍະທາງໃນການໃຊ້ງານເທົ່າໃດ?
ກວດເບິ່ງສະພາບຂອງຈັກລົດ, ພວກເຮົາຈະບອກສະພາບທີ່ແທ້ຈິງ
🔎 ກວດເບິ່ງສະພາບຂອງໂຄງລົດ(ວ່າມີການເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່) ຫາກໂຄງລົດບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ລົດຈະເກີດອຸປະຕິເຫດ ແຕ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງລົດ.
🔎 ສາມາດກວດເບິ່ງສະພາບໂດຍລວມຂອງພາຍນອກ, ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 5 ລະດັບແຕ່ A ຫາ E:
A: ດ້ານນອກເປັນເງົາເກືອບບໍ່ມີຮອຍຂີດຂ່ວນ
B: ຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍແຕ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສ້ອມແປງ
C: ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ບາງກໍລະນີຕ້ອງສ້ອມແປງ
D: ມີຄວາມເສຍຫາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ຕ້ອງການສ້ອມແປງ
E: ສະພາບທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ມູນຄ່າການຄ້າຕໍ່າ * ຖ້າຫາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນມີຄວາມເສຍຫາຍ ທ່ານສາມາດກວດສອບໄດ້ທີ່ໃບປະເມີນສະພາບລົດ

ແລ້ວທ່ານຈະມີຄວາມສຸກກັບການເລືອກລົດຂອງທ່ານກັບ AutoMarche
📲 ກົດເລີຍ! https://automarche.com.la/ ເພື່ອຫາລົດທີທ່ານມັກ.
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066