🔎 ຫລັງການຊື້ລົດມືສອງຄວນມີການກວດສອບຄືນ ແລະ ປັບປ່ຽນຫຼື ສ້ອມແປງເພື່ອລົດບັນຫາການເປ່ເພ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ
ຊຶ່ງທ່ານຄວນເບິ່ງສີ່ງເຫຼົ່ານີ້

✅ ປ່ຽນນ້ຳ ແລະ ນ້ຳມັນໃນລະບົບເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນເບກ, ນ້ຳມັນພາວເວີ, ນ້ຳມັນເກຍ, ນ້ຳມັນເຟືອງທ້າຍ, ແລະ ນ້ຳໝໍ້ນ້ຳ ເພື່ອເປັນການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃນການເບິ່ງແຍງລົດຈາກທ່ານ

✅ ປ່ຽນໃສ້ກອງອາກາດ ເບິ່ງຕາມຄວາມເປັນຈິງຫາກມີການຂາດ ຫຼື ເປື້ອນເກີນໄປຄວນປ່ຽນອອກເພື່ອອາກາດ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂອງທ່ານ

✅ ກວດເຊັກເບິ່ງທໍ່ພາຍໃນຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ, ຫາກມີຮອຍແຕກ ຫຼື ຊຶມຄວນມີການປ່ຽນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

✅ ເຊັກບັນດາສາຍພານຕ່າງໆ ເຊັ່ນສາຍພານຈັກ, ແອ, ໃດສາກ ເພາະຖ້າຫາດຂາດອາດເປັນອີກບັນຫາໃຫຍ່ໃນການສ້ອມແປງ

✅ ເຊັກລະບົບເບກ ເຊັ່ນຜ້າເບກ ຈານເບກ ຊຶ່ງຖືວ່າສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຫາກມີບັນຫາມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດ

ທີ່ເວົ້າມານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມປອດໄພເມື່ອທ່ານເລືອກຊືລົດມືສອງ ທັງໝົດນີ້ບໍ່ສົ່ງຜົນທັນໃນທີ່ ແຕ່ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ທ່ານຕ້ອງບໍ່ສະບາຍໃຈໃນການຂັບຂີ່
ປ່ຽນແລະບໍາລຸລຮັກສາເປັນຢ່າງດີຊ່ວຍໃຫ້ລົດຂອງທ່ານມີບັນຫາໜ້ອຍທີ່ສຸດ

📲 ເລືອກລົດກັບ ! https://automarche.com.la/ ກົດເລີຍ!!
☎️ ໂທຫາພວກເຮົາຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ 021 336066